Drejtuesit

/Drejtuesit

Kastriot BEJTAJ, Administrator i Albpetrol sh.a.

Kastriot BEJTAJ Administrator i Albpetrol sh.a. Administratori i shoqërisë Albpetrol sh.a, Kastriot Bejtaj, ka kryer studimet pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit Gjeologji-Miniera, Dega Gjeofizike, në periudhën 1978-1982. Në vitin 1983 Z. Bejtaj është diplomuar si Inxhinier Gjeofizike. Menjëherë pas përfundimit [...]

2018-09-18T09:39:01+00:00

Nikollaq Neco, Drejtor Organizativ

Nikollaq Neço, Drejtori Organizativ i Albpetrol sh.a, ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë në vitin 2000. Pas përfundimit të studimeve ai ka nisur punë në industrinë e naftës dhe më konkretisht në Albpetrol sh.a ku ka [...]

2018-09-18T09:53:22+00:00

Bardhyl Leka, Drejtor Teknik

Bardhyl Leka, Drejtor Teknik i Albpetrol sh.a, është diplomuar si Inxhinier i vendburimeve të naftës dhe gazit me profil Menaxher në Universitetin e Tiranës në vitin 2003. Gjatë 14 viteve në industrinë e naftës, zoti Leka ka mbajtur poste të [...]

2018-09-18T09:55:38+00:00