DREJTUESIT

Bardhyl Leka, Drejtor Teknik

Bardhyl Leka, Drejtor Teknik i Albpetrol sh.a, është diplomuar si Inxhinier i vendburimeve të naftës dhe gazit me profil Menaxher në Universitetin e Tiranës në vitin […]

Read more

Nikollaq Neco, Drejtor Organizativ

Nikollaq Neço, Drejtori Organizativ i Albpetrol sh.a, ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë në vitin 2000. Pas përfundimit të studimeve ai ka […]

Read more

Kastriot BEJTAJ, Administrator i Albpetrol sh.a.

Kastriot BEJTAJ Administrator i Albpetrol sh.a. Administratori i shoqërisë Albpetrol sh.a, Kastriot Bejtaj, ka kryer studimet pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit Gjeologji-Miniera, Dega Gjeofizike, në periudhën […]

Read more

100 vjetori i Industrise se Naftes

Në vitin e 100 vjetorit të Industrisë së Naftës, punonjësit e shoqërisë Albpetrol kanë një kontratë të re kolektive, e cila ka hyrë në fuqi më […]

Read more