Vende të lira pune.

/Vende të lira pune.

Njoftim për vend vakand pune.

Shoqëria “Albpetrol SH.A”, shoqëri me pronësi publike, kërkon të punësojë per nje periudhe 3 mujore një kandidat profesionist per pozicionin “Specialist” në dispozicion të Drejtorisë së Prodhimit të administratës së shoqërisë Albpetrol sh.a, i cili duhet të plotësojë kushtet e [...]

2018-10-08T05:51:13+00:00