Lajme dhe njoftime

/Lajme dhe njoftime

E vërteta e situatës në Zharrëz

Shoqëria Albpetrol sh.a sqaron deklaratat e bëra në media nga një grup banorësh të Zharrëzës në rrethin e Fierit, të cilët pretendojnë se janë helmuar nga gazrat e naftës të derdhur nga Albpetrol sh.a. Në lidhje me këtë situatë ju [...]

2018-10-04T05:13:30+00:00

DSA Shitje nafte brut, sasia 56 000 ton

Autoriteti Shitës: Albpetrol Sha Patos, Rruga Fier – Patos km 7. Data e zhvillimit të ankandit: 14.08.2018, ora 11:00. Lloji i Procedurës të ankandit: Procedure e hapur. Objekti i Shitjes: Shitje nafte brut, sasia 56 000 ton. Afati i evadimit: [...]

2018-10-07T08:58:29+00:00

100 vjetori i Industrise se Naftes

Në vitin e 100 vjetorit të Industrisë së Naftës, punonjësit e shoqërisë Albpetrol kanë një kontratë të re kolektive, e cila ka hyrë në fuqi më 1 Janar 2018. Kontrata e re kolektive ka një kohëzgjatje prej tre vitesh dhe [...]

2018-10-03T09:21:18+00:00

Aplikim për të përfituar Statusin e Naftëtarit

Njoftohen të gjithë punonjësit dhe ish-punonjësit e shoqërisë Albpetrol sh.a se, bazuar në Ligjin Nr.8/2017 “Për Statusin e Punonjësve të Industrisë së Naftës dhe Gazit” dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.425 datë 10.05.2017, se ka filluar shpërndarja e dokumenteve [...]

2018-10-03T07:01:57+00:00

Amonica – Njoftim per mediat

Ditёt e fundit nё disa media ёshtё publikuar njё informacion i pa vёrtetё dhe dashakeq nё lidhje me situatёn e krijuar nё vendburimin e Amonicёs, i cili mё parё administrohej nga kompania Phoenix Petroleum. Sipas kёtij informacioni dashakeq, Albpetrol sh.a [...]

2018-10-03T07:05:08+00:00