admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 26 blog entries.

Njoftim për vend vakand pune.

Shoqëria “Albpetrol SH.A”, shoqëri me pronësi publike, kërkon të punësojë per nje periudhe 3 mujore një kandidat profesionist per pozicionin “Specialist” në dispozicion të Drejtorisë së Prodhimit të administratës së shoqërisë Albpetrol sh.a, i cili duhet të plotësojë kushtet e [...]

2018-10-08T05:51:13+00:00

Pozicionimi rajonal

Pozicionimi rajonal Shqipëria është e pozicionuar në pjesën perëndimore të Gadishullit të Ballkanit në Europën Juglindore. Sipas Administratës Amerikane të Informacionit mbi Energjinë, rajoni i Ballkanit ka një sasi shumë të madhe rezervash nafte. Sasia më e madhe e naftës [...]

2018-10-06T19:01:39+00:00

Vendburimet Gëlqerore

Vendburimet Gelqerore   Vendburimet gëlqerore në Shqipëri janë të depozitimeve nga Jurasiku deri në Paleogen. Nga ana tektonike këto vendburime janë pjesë e brezit të Kurveleshit. Në përgjithësi shtratimet e naftës janë antiklinale (brahiantiklinale). Ato mbulohen nga depozitimet flishore të [...]

2018-10-05T15:10:37+00:00

Vendburimet Neogenike

NEOGENIKE Vendburimet e naftës në Shqipëri përbëhen nga dy lloje formacionesh (Neogenit dhe Jurasik - Paleogenit) të vendosura në breza strukturorë.   1 – Vendburimet Neogenike. Vendburimet e Neogenit përbëhen nga shumë shtresa pa komunikim vertikal. Disa nga ato janë [...]

2018-10-05T15:01:28+00:00

E vërteta e situatës në Zharrëz

Shoqëria Albpetrol sh.a sqaron deklaratat e bëra në media nga një grup banorësh të Zharrëzës në rrethin e Fierit, të cilët pretendojnë se janë helmuar nga gazrat e naftës të derdhur nga Albpetrol sh.a. Në lidhje me këtë situatë ju [...]

2018-10-04T05:13:30+00:00

Bardhyl Leka, Drejtor Teknik

Bardhyl Leka, Drejtor Teknik i Albpetrol sh.a, është diplomuar si Inxhinier i vendburimeve të naftës dhe gazit me profil Menaxher në Universitetin e Tiranës në vitin 2003. Gjatë 14 viteve në industrinë e naftës, zoti Leka ka mbajtur poste të [...]

2018-09-28T10:01:55+00:00

Nikollaq Neco, Drejtor Organizativ

Nikollaq Neço, Drejtori Organizativ i Albpetrol sh.a, ka përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë në vitin 2000. Pas përfundimit të studimeve ai ka nisur punë në industrinë e naftës dhe më konkretisht në Albpetrol sh.a ku ka [...]

2018-09-28T06:19:42+00:00