PRODHIMI I NAFTËS

Prodhimi maksimal i naftës është realizuar në vitin 1974 me 2. 250. 000 ton naftë /vit (ose 6165 ton naftë/ditë e barabartë me 38. 408 fuçi/ditë). Sasia e gazit, vlerat më të larta, i ka pasur në vitin 1982 me 940. 000 .000 Nm3 gaz/vit (ose 2 575 342 Nm3 gaz/ditë).

Në keto vite numri i punonjësve në Industrinë e Naftës ku përfshiheshin rreth 34 ndërmarrje, ka qenë rreth 25.000 vetë, prej të cilëve rreth 2.800 punonjës ishin specialistë të lartë dhe të mesëm.

Deri  në fund të vitit 2013, janë zbuluar dhe vënë në shfrytëzim 3 vendburime nafte në shtresa ranore dhe 9 vendburime naftë në gëlqerore. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë zbuluar edhe 4 vendburime gazi natyror në shtresa ranore dhe 1 vendburim gazi kondensat në shtresë gëlqerore.

Kohët e e fundit shoqëritë SHELL dhe Petromanas ka zbuluar vendburim të ri në objektin e gëlqereve dhe po vazhdon per konturimin e plotë.

 

Nga muaji  Shtator 2013 Albpetrol ka dorëzuar tek kompania Phoenix Petroleum vendburimin e Amonicës me një efekt prej – 1.300 Ton Naftë Brut në 3 Mujor. Në tremujorin e parë të vitit 2014 Programi u tejkalua me rreth 1.500 Ton ose rreth 17%.

Prodhimi i Albpetrol vjen nga 3 Qendra. Qendra e Prodhimit Ballsh, Qendra e Prodhimit Patos dhe Qendra e Prodhimit Kuçovë.

Prodhimi i naftes pa ndarje

Prodhimi i naftes

VitiNr. I PuseveProdhimi i naftes(ton)Koha e punes (dite)Debiti ditor mesatar
(ton/ditë/pus)
200516945,215.057,1640.791
200616745,348.556,0940.808
200716542,374.055,9440.757
200815128,995.052,2170.555
200913824,258.046,3330.524
201011819,907.037,1210.536
201110113,745.022,3670.615
2012366,305.05,1331.228
2013274,612.04,3981.049
 

Prodhimi vjetor i naftes 1928-2014

Viti

Nr. I Puseve

Prodhimi i Naftes (ton)

Koha e Punes                    (dite)

Debit mesatar ditor

(ton/dite/puse)

2005 119 52,456.0 40,437 1.297
2006 117 51,890.0 38,977 1.331
2007 122 49,240.0 39,111 1.259
2008 102 34,245.0 31,949 1.072
2009 95 28,073.0 27,911 1.006
2010 83 15,648.0 23,361 0.670
2011 74 13,942.0 22,824 0.611
2012 64 14,144.5 20,104 0.704
2013 50 12,029.6 15,821 0.760

Prodhimi i MH per vitin 2014

Viti

Nr. I Puseve

Nxjerrja e Naftes (ton)

Koha e Punes                    (dite)

Debit mesatar ditor

(ton/dite/puse)

2003 835 24,300.0 222,036 0.109
2004 873 25,112.0 237,319 0.106
2005 897 24,931.0 247,679 0.101
2006 943 25,674.0 269,895 0.095
2007 1,027 27,455.3 291,960 0.094
2008 1,084 28,791.0 320,882 0.090
2009 1,076 27,958.0 327,956 0.085
2010 1,081 26,356.4 326,148 0.081
2011 1,017 23,575.3 300,539 0.078
2012 962 20,034.5 272,475 0.074
2013 876 17,969.9 251,600 0.071

Sasia e naftes qe Albpetrol ka marre nga MH ne TON Numri aktiv i puseve sipas qendrave Prodhimi i MH per vitin 2014

Raporti i realizimit te programit dhe faktit Prodhimi i naftes sipas qendrave per vitin 2014

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.