Njoftime per vende te lira pune

Njoftim Publik

Shoqëria Albpetrol sh.a informon personat e interesuar se në këtë faqe do të publikohen në mënyrë periodike të gjitha vendet e lira si në administratën Qendrore, ashtu edhe në Qendrat e Punës. Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të shikojnë në mënyrë periodike këtë faqe dhe të aplikojnë për vendet e lira të punës në zyrën e Burimeve Njerëzore, në adresën:

Albpetrol sh.a, Km.7 i Rrugës Fier – Patos, kati II.

Specialistët e Burimeve Njerëzore do t’Ju informojnë në lidhje me kushtet e punës dhe dokumentet që ju nevojitet të paraqisni.

 

 

 

Emri i Qendres Pozicioni Nr i vendeve Data e publikimit
Q.P.N. Kucove Elektroaut Baterist 1 04.01.2014
Q.P.N. Kucove Shofer Automjeti 1 30.01.2014
Q.P.N. Ballsh Llogaritare e Pare 1 05.02.2014
QEMNG Patos Shpetues 1 07.02.2014
QASHNG ing.sektorit Gazit 1 28.02.2014
QASHNG Kaldaist st.Zharrez 1 28.02.2014
QFSHE Patos Shef Finance 1 06.03.2014
QASHNG Patos kontrollor tubacioni 1 10.03.2014
QEMNG Patos Pegjegjese e Grupit te Mjedisit 1 31.03.2014
QFSHE Patos P.SH.O 1 10.03.2014
QFSHE Patos Punetor brigade 2 10.03.2014
QFSHE Patos Inxhinier sektori 1 28.03.2014
QFSHE Patos Zv/P.SH.O 2 28.03.2014
Q.P.N. Ballsh Roje 1 01.04.2014
QEMNG Patos Infermier 1 01.04.2014
QASHNG Pergegjes i Zyres Teknike 1 01.04.2014
QFSHE Patos Inxhinier sektori 1 03.04.2014
QFSHE Patos Pergjegjes Sherbimi Operativ 3 04.04.2014
QFSHE Patos Tornitor 1 04.04.2014
Q.P.N. Ballsh Sp.Prodhimi 1 25.04.2014
QASHNG Axhustator 1 30.04.2014
Q.P.N. Ballsh Op/Prodhimi 1 10.05.2014
QASHNG kontrollor tubacioni 1 28.05.2014
QASHNG kontrollor tubacioni 1 28.05.2014
QASHNG kontrollor tubacioni 1 28.05.2014
QASHNG Operator i Gazit Ballsh 1 28.05.2014
Q.P.N. Kucove Operator Prodhimi 1 31.05.2014
QFSHE Patos Pergjegjes Sherbimi Operativ 2 01.05.2014
QFSHE Patos Inxhinier sektori 1 06.05.2014
QFSHE Patos llog i I-re 1 05.05.2014
QFSHE Patos Pergjegjes Sherbimi Operativ 1 14.05.2014
QFSHE Patos Juriste 1 19.05.2014
QFSHE Patos Zv/Pergjegjes Sherbimi Operativ 1 19.05.2014
QFSHE Patos Zv/Pergjegjes Sherbimi Operativ 1 22.05.2014
QFSHE Patos Krye Inxhinier 1 02.06.2014
QFSHE Patos Ekonomist sektori 1 02.06.2014
Q.P.N. Kucove Specialiste Gjeologe 1 15.06.2014
QASHNG Punetor Sherbimi 1 01.07.2014
Q.P.N. Ballsh Op/Injektim/Uji 1 01.07.2014
Q.P.N. Ballsh Op/Injektim/Uji 1 01.07.2014
Q.P.N. Ballsh Op/Prodhimi 1 01.07.2014
Q.P.N. Ballsh Op/Prodhimi 1 01.07.2014
Q.P.N. Ballsh Op/Injektim/Uji 1 01.07.2014
Q.P.N. Ballsh Op/Prodhimi 1 01.07.2014
Q.P.N. Ballsh Sondist 1 01.07.2014
QASHNG Operator Stacioni Zharrez 1 05.07.2014
QFSHE Patos Pergjegjes Sherbimi Operativ 12 10.07.2014
QFSHE Patos Zv/P.SH.O 1 10.07.2014
Q.P.N. Kucove Ndihmes operator Remonti 1 27.07.2014
Q.P.N. Kucove Inxhiniere Sektori 1 27.07.2014
QASHNG Specialist ne Zyren e DSHA 1 01.09.2014
QASHNG Specialist ne Zyren e DSHA 1 01.09.2014
QASHNG Inxhiniere Bilanci 1 01.09.2014
QASHNG kontrollor tubacioni 1 01.09.2014
QASHNG kontrollor tubacioni 1 01.09.2014
QASHNG Patos Ekonomiste Bilanci 1 01.09.2014
QASHNG Motorrist MNZ 1 01.09.2014
Q.P.N. Ballsh Drejtues Autoboti 1 08.09.2014
QFSHE Patos Pergjegjes Sektori 1 10.09.2014
QFSHE Patos P.SH.O 1 16.09.2014
QEMNG Patos Shofer Bulyko 1 01.10.2014
QASHNG Operator Stacioni Zharrez 1 03.10.2014
QASHNG Ndihmes operator Stacioni Kucove 1 06.10.2014
Q.P.N. Ballsh Elektriçist turni 1 09.10.2014
Q.P.N. Kucove Specialist Gazi 1 10.10.2014
Q.A.R. Patos Jurist 1 14.10.2014
Q.P.N. Ballsh Op/Prodhimi 1 15.10.2014
QFSHE Patos Shef Finance 1 17.10.2014
QASHNG Operator Stacioni Kucove 1 23.10.2014
QFSHE Patos P.SH.O   2  vende pune 2 01.11.2014
QFSHE Patos P.SH.O   2  vende pune 2 01.11.2014
QFSHE Patos Inxhinier sektori 1 15.11.2014
QFSHE Patos Inxhinier sektori 1 15.11.2014
QASHNG Patos Drejtues Mjeti 1 01.01.2015
Q.SH.GJ Patos Jurist 1 10.01.2015
QASHNG Patos Laburante 1 01.03.2015
QASHNG Patos Ndihmes Operator Prodhimi 1 01.03.2015
Q.A.R. Patos Roje ne Sektorin e Pare 3 31.03.2015
QEMNG Patos Punetor Mjedisi 1 10.04.2015
Q.P.N. Kucove Tornitor 1 14.04.2015
Q.A.R. Patos Specialist ne Njesine e Sherbimit Special 1 12.05.2015
Q.A.R. Patos Roje ne Sektorin e Pare 2 12.05.2015
Q.A.R. Patos Roje ne Sektorin e Pare 2 13.05.2015
Q.A.R. Patos Roje ne Sektorin e Pare 1 14.05.2015
Qendra e Transportit Patos Specialist GPS 1 20.05.2015
Zona Gorisht Roje 4 01.07.2015
Administrata
Pozicioni I Punes Drejtoria Data e Publikimit Numri I
Pozicioneve
Shenime
Specialist/e Drejtoria e Shitjes se Naftes dhe Gazit 21.01.2014 1
Specialist/e Drejtoria e Marreveshjeve Hidrokarbure 06.01.2014 1
Specialist/e Drejtoria e Marreveshjeve Hidrokarbure 14.03.2014 10 Kontrate 3-mujore
Drejtor/e Drejtoria e Gazit Natyror 01.07.2014 1
Specialist/e Drejtoria e Gazit Natyror 01.07.2014 1
Drejtor/e Drejtoria e Manaxhimit te Sistemeve Informatike 04.11.2014 1
Specialist/e Drejtoria e Finances 16.11.2015 1