Njoftime per vende te lira pune

Njoftim Publik

Shoqëria Albpetrol sh.a informon personat e interesuar se në këtë faqe do të publikohen në mënyrë periodike të gjitha vendet e lira si në administratën Qendrore, ashtu edhe në Qendrat e Punës. Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të shikojnë në mënyrë periodike këtë faqe dhe të aplikojnë për vendet e lira të punës në zyrën e Burimeve Njerëzore, në adresën:

Albpetrol sh.a, Km.7 i Rrugës Fier – Patos, kati II.

Adresa email: bnj@albpetrol.al per cdo informacion.

Specialistët e Burimeve Njerëzore do t’Ju informojnë në lidhje me kushtet e punës dhe dokumentet që ju nevojitet të paraqisni.

Vend vakant: Specialist në Sektorin Juridik, Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure

Vend vakant: Drejtor, Drejtoria e Auditit