Njoftime per vende te lira pune

Njoftim Publik

Shoqëria Albpetrol sh.a informon personat e interesuar se në këtë faqe do të publikohen në mënyrë periodike të gjitha vendet e lira si në administratën Qendrore, ashtu edhe në Qendrat e Punës. Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të shikojnë në mënyrë periodike këtë faqe dhe të aplikojnë për vendet e lira të punës në zyrën e Burimeve Njerëzore, në adresën:

Albpetrol sh.a, Km.7 i Rrugës Fier – Patos, kati II.

Adresa email: bnj@albpetrol.al per cdo informacion.

Specialistët e Burimeve Njerëzore do t’Ju informojnë në lidhje me kushtet e punës dhe dokumentet që ju nevojitet të paraqisni.

Drejtoria/Qendra Sektori Pozicioni i Punes Numri
Dr.Marreveshjeve Hidrokarbure Sekt.Teknik Specialist 1
Kabineti Administratorit Adminstrate Specialist 3
Qendra Transportit Patos Reparti i Shofereve Shofer Transporti 4
Qendra Transportit Patos Administrate Jurist 1
QPN Patos Sektori VI Operator Prodhimi 4
QPN Patos Sektori V Operator Prodhimi 1
QPN Patos Sektori Ofiçina Frezator 1
Q.A.SH.N.G. Patos Sekt.Sherbimit Saldator 1
Q.A.SH.N.G. Patos Sekt.Sherbimit Axhustator 1
Q.E.M.N.G.Patos Sektori N.O.I.Patos Saldator 1
Q.A.R.Patos Njesia Speciale Specialiste 1
Q.A.R.Patos Administrate Operator Monitorimi 1
Q.SH.GJ Patos Sektori Agregat – Gjeofizik Drejtues Mjeti Sektori 1
Q.SH.GJ Patos Reparti Gjeofizik Specialist Intepretimi 2
Q.SH.GJ Patos Uzina Mekanike Patos Inxhinier Elektrik 1
Q.P.N.Ballsh Sektori Cakran-Mollaj Operator Prodhimi 1
Q.P.N.Ballsh Sektori Cakran-Mollaj Inxhinier Kimist 1
Q.P.N.Gorisht Sektori Elektrik Specialist Elektrik 1
Q.P.N.Ballsh Sektori Kash Drejtues Mjeti Sektori 1
Q.P.N.Ballsh Sektori Kash Inxhinier Injektimi 1
Q.P.N.Kuçove Sektori II Ing.Gazi 1
Q.P.N.Kuçove Sektori Remontit Xhenerik 1
Q.P.N.Kuçove Sektor Remonti Operator Prodhimi 1
Q.P.N.Kuçove Sektor Remonti Inxhinier Sektori 1
QPN Kucove Administrate Krye – Inxhinier 1
Q.F.SH.E.Patos Sektori Marinez Inxhinier Sektori 1
Administrate Drejtoria e Prodhimit Dispecer 1